หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สุพรรณบุรี ชวนปั่น "ปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ไปให้ถึง ขอให้ทัน"

โพสต์แล้ว: 18 ก.ค. 2011, 17:25
โดย อ้วน สุ1000
รูปภาพ
Thanks: ฝากรูป

ชมรมจักรยานสุพรรณบุรี ไซริ่งคลับ 2009
(Suphanburi Cycling Clup 2009)


นำโดย ท่านประพจน์ ง้วนจินดา(เสือซ้ง สวนแตง).....ประธาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสุขภาพรณรงค์ประหยัดพลังงานต้านมลพิษ ลดมลภาวะโลกร้อน
2.แนะนำส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี
3.รณรงค์ให้เยาวชนรักการออกกำลังกาย ละ ลด เลิก ห่างไกลยาเสพติด
4.สร้างเสริมความรักความสามัคคีและมิตรภาพระหว่างชมรมจักรยานด้วยกัน
5.เพื่อสาธารณะกุศลซื้อจักรยานเพื่อน้องยืมเรียนปีที่ 2

เรียนเชิญ พี่น้องเสือทุกท่านร่วมปั่นทริปสไตล์เมืองเหน่อ
“ไปให้ถึง-ขอให้ทัน”


ผู้ที่เข้าร่วมปั่น มีข้อกำหนด 2 อย่าง
1.ท่านต้องปั่นไปให้ถึงที่หมาย
2.จากข้อ 1. ท่านต้องเข้าถึงที่หมาย ตามเวลาที่กำหนด
ท่านทำได้ ....ชมรมจักรยานสุพรรณบุรี ไซริ่งคลับ ขอมอบถ้วยรางวัล
(ดีไซน์ใหม่และเป็นเอกสิทธิของทางชมรมเท่านั้น)
กับพี่น้องเสือทุกท่าน

ข้อกำหนดของผู้ร่วมทริป “ปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ไปให้ถึง ขอให้ทัน”
แบ่งเป็น 2 เส้นทาง รุ่น A และรุ่น B
-รุ่น A ระยะทาง 100 กิโลเมตร เวลาที่กำหนด 230 นาที
เส้นทาง บ.อีซูซุ – ถนนอู่ยา-ดอนเจดีย์ – กลับถนนอู่ยา-เข้าเส้นถนนวงแหวนเลี่ยงเมือง 347 – เข้าเส้นชัย
-รุ่น B ระยะทาง 50 กิโลเมตร เวลาที่กำหนด 130 นาที
เส้นทาง บ.อีซูซุ – ถนนวงแหวนเลี่ยงเมือง 1 รอบ – เข้าเส้นชัย

กำหนดการ
21 สิงหาคม 2554


06.30 น. ลงทะเบียน บริเวณลานกว้าง ของ บ.อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ สุพรรณบุรี และรับเบอร์นักปั่น
08.20 น. ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน
08.30 น. ประธานตีธง ปล่อยตัวนักปั่น A และ B พร้อมกัน โดยให้รุ่น A อยู่ด้านหน้า B อยู่ด้านหลัง
12.00 น.สิ้นสุดการแข่งขัน

*** มีอาหารตั้งรับ ข้าวต้ม น้ำเต้าหู้ ปลาท่องโก้ ขนมหวาน ผลไม้...เพรียบ ***

หมายเหตุ

-ค่าลงทะเบียน ท่านละ 300 บาท ทั้งรุ่น A และ รุ่น B
-นักปั่นทุกท่าน ต้องติดเบอร์ด้านหลัง ให้แน่นหนา
-มีจุดเช็ค และจุดรับน้ำ
-นักปั่น A และ B ไม่ผ่านจุดตรวจเช็คครบตามทางผู้จัดกำหนด ไม่มีสิทธิรับถ้วยรางวัล
-นักปั่นทุกท่านต้องสวมหมวกกันน๊อค
-นักปั่นทุกท่านเมื่อเข้าเส้นชัยแล้ว ให้นำเบอรเพื่อแสดงตัว รับถ้วยรางวัล
สิ้นสุดการปั่น...
ร่วมจับแจกรางวัลจาก บ.อีซูซุ และผู้ใหัการสนับสนุนมากมาย
...วงเล็บ () ภายในวงเล็บ ทุกท่านที่ร่วมลงทะเบียน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเท่าเทียมกัน จับรางวัลเป็นชื่อของท่าน ท่านไม่อยู่ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อลงทะเบียนของท่าน ถึงหน้าบ้านชัวร์.....
ท่านอยู่ก้อรับไปเลยนะ...(ไม่ต้องส่ง)


รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ได้รับการสนับสนุนจาก

-องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายก บุญชู จันทร์สุวรรณ
-บริษัท อีซูซุ อึ้งง่วนไต๋ สุพรรณบุรี จำกัด นำโดย คุณประสิทธิ์ ดีศิลปะกิจ
-ร้านสุพรรณไบค์ นำโดย คุณสถาพร วันคง(เสือตุ่ย สุพรรณ)
-บริษัทและห้างร้าน ของสุพรรณบุรี

เส้นทางคร่าวๆ พอเป็นสังเขป

รูปภาพ
Thanks: ฝากรูป

รูปภาพ
Thanks: ฝากรูป

วงใน หมุนขวา ของรุ่น B
วงนอก หมุนซ้าย ของรุ่น A

สนใจ.ติดต่อสอบถาม - ลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า

***(หมายเหตุ ท่านที่ประสงค์ร่วมปั่นด้วย กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า
เพื่อผู้จัด ได้ตระเตรียมของรางวัลให้ครบตามจำนวน)***


ขอบคุณครับ

-ร้านสุพรรณไบค์
035-546685
086-6294331..จิรา

-ท่านประธาน ประพจน์ ง้วนจินดา(เสือซ้ง สวนแตง)
081-8178597