ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เชิญรายงานประสบการณ์แข่ง/รูป/ผลการแข่งขัน

Re: ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 13 ต.ค. 2018, 20:56

ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9
แนบไฟล์
IMG_2210.jpg
IMG_2211.jpg
IMG_2212.jpg
IMG_2213.jpg
IMG_2214.jpg
IMG_2215.jpg
IMG_2216.jpg
IMG_2217.jpg
IMG_2218.jpg
IMG_2219.jpg
IMG_2220.jpg
IMG_2221.jpg
IMG_2222.jpg
IMG_2223.jpg
IMG_2224.jpg
IMG_2225.jpg
IMG_2226.jpg
IMG_2227.jpg
IMG_2228.jpg
IMG_2229.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 13 ต.ค. 2018, 21:01

ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9
แนบไฟล์
IMG_2230.jpg
IMG_2231.jpg
IMG_2232.jpg
IMG_2233.jpg
IMG_2234.jpg
IMG_2235.jpg
IMG_2236.jpg
IMG_2237.jpg
IMG_2238.jpg
IMG_2239.jpg
IMG_2240.jpg
IMG_2241.jpg
IMG_2242.jpg
IMG_2243.jpg
IMG_2244.jpg
IMG_2245.jpg
IMG_2246.jpg
IMG_2247.jpg
IMG_2248.jpg
IMG_2249.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 13 ต.ค. 2018, 21:04

ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9
แนบไฟล์
IMG_2250.jpg
IMG_2251.jpg
IMG_2252.jpg
IMG_2253.jpg
IMG_2254.jpg
IMG_2255.jpg
IMG_2256.jpg
IMG_2257.jpg
IMG_2258.jpg
IMG_2259.jpg
IMG_2260.jpg
IMG_2261.jpg
IMG_2262.jpg
IMG_2263.jpg
IMG_2264.jpg
IMG_2265.jpg
IMG_2266.jpg
IMG_2267.jpg
IMG_2268.jpg
IMG_2269.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 13 ต.ค. 2018, 21:10

ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9
แนบไฟล์
IMG_2270.jpg
IMG_2271.jpg
IMG_2272.jpg
IMG_2273.jpg
IMG_2274.jpg
IMG_2275.jpg
IMG_2276.jpg
IMG_2277.jpg
IMG_2278.jpg
IMG_2279.jpg
IMG_2281.jpg
IMG_2282.jpg
IMG_2283.jpg
IMG_2284.jpg
IMG_2285.jpg
IMG_2286.jpg
IMG_2287.jpg
IMG_2288.jpg
IMG_2289.jpg
IMG_2290.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 13 ต.ค. 2018, 21:19

ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9
แนบไฟล์
IMG_2291.jpg
IMG_2292.jpg
IMG_2293.jpg
IMG_2294.jpg
IMG_2295.jpg
IMG_2296.jpg
IMG_2297.jpg
IMG_2298.jpg
IMG_2299.jpg
IMG_2300.jpg
IMG_2301.jpg
IMG_2302.jpg
IMG_2303.jpg
IMG_2304.jpg
IMG_2305.jpg
IMG_2306.jpg
IMG_2307.jpg
IMG_2308.jpg
IMG_2309.jpg
IMG_2310.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 13 ต.ค. 2018, 21:29

ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9
แนบไฟล์
IMG_2311.jpg
IMG_2312.jpg
IMG_2313.jpg
IMG_2314.jpg
IMG_2315.jpg
IMG_2316.jpg
IMG_2317.jpg
IMG_2318.jpg
IMG_2319.jpg
IMG_2320.jpg
IMG_2321.jpg
IMG_2322.jpg
IMG_2323.jpg
IMG_2324.jpg
IMG_2325.jpg
IMG_2326.jpg
IMG_2327.jpg
IMG_2328.jpg
IMG_2329.jpg
IMG_2330.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 13 ต.ค. 2018, 21:32

ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9
แนบไฟล์
IMG_2331.jpg
IMG_2332.jpg
IMG_2333.jpg
IMG_2334.jpg
IMG_2335.jpg
IMG_2336.jpg
IMG_2337.jpg
IMG_2338.jpg
IMG_2339.jpg
IMG_2340.jpg
IMG_2341.jpg
IMG_2342.jpg
IMG_2343.jpg
IMG_2344.jpg
IMG_2345.jpg
IMG_2346.jpg
IMG_2347.jpg
IMG_2348.jpg
IMG_2349.jpg
IMG_2350.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 13 ต.ค. 2018, 21:40

พี่ดาในนามนายกสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดราชบุรีขอกราบขอบพระคุณพี่น้องนักปั่นทุกท่านทุกชมรม ที่ได้พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมปั่นรำลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 และกราบขอบพระคุณพี่น้องนักปั่นที่สละทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยเพื่อ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนจำนวน 125 ทุนจากทั้งหมด 15 โรงเรียนและได้ร่วมกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมกันนี้ปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำแม่กลองจำนวน 4000 ตัว ขออำนาจพระบารมีของพระองค์ท่านจงปกป้องคุ้มครอง ให้พี่น้องนักปั่นมีความสุขความเจริญสมหวังสมปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขบนผืนแผ่นดินสยามแห่งนี้ขอบพระคุณค่ะ

Re: ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 14 ต.ค. 2018, 20:26

ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9
แนบไฟล์
IMG_2351.jpg
IMG_2352.jpg
IMG_2353.jpg
IMG_2354.jpg
IMG_2355.jpg
IMG_2356.jpg
IMG_2357.jpg
IMG_2358.jpg
IMG_2359.jpg
IMG_2360.jpg
IMG_2361.jpg
IMG_2362.jpg
IMG_2363.jpg
IMG_2364.jpg
IMG_2365.jpg
IMG_2366.jpg
IMG_2367.jpg
IMG_2368.jpg
IMG_2369.jpg
IMG_2370.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 14 ต.ค. 2018, 20:34

ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9
แนบไฟล์
IMG_2371.jpg
IMG_2372.jpg
IMG_2373.jpg
IMG_2374.jpg
IMG_2375.jpg
IMG_2376.jpg
IMG_2377.jpg
IMG_2378.jpg
IMG_2379.jpg
IMG_2380.jpg
IMG_2381.jpg
IMG_2382.jpg
IMG_2383.jpg
IMG_2384.jpg
IMG_2385.jpg
IMG_2386.jpg
IMG_2387.jpg
IMG_2388.jpg
IMG_2389.jpg
IMG_2390.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 14 ต.ค. 2018, 20:43

ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9
แนบไฟล์
IMG_2391.jpg
IMG_2392.jpg
IMG_2393.jpg
IMG_2394.jpg
IMG_2395.jpg
IMG_2396.jpg
IMG_2397.jpg
IMG_2398.jpg
IMG_2399.jpg
IMG_2400.jpg
IMG_2401.jpg
IMG_2402.jpg
IMG_2403.jpg
IMG_2404.jpg
IMG_2405.jpg
IMG_2406.jpg
IMG_2407.jpg
IMG_2408.jpg
IMG_2409.jpg
IMG_2410.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 14 ต.ค. 2018, 20:48

ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9
แนบไฟล์
IMG_2411.jpg
IMG_2412.jpg
IMG_2413.jpg
IMG_2414.jpg
IMG_2415.jpg
IMG_2416.jpg
IMG_2417.jpg
IMG_2418.jpg
IMG_2419.jpg
IMG_2420.jpg
IMG_2421.jpg
IMG_2422.jpg
IMG_2423.jpg
IMG_2424.jpg
IMG_2425.jpg
IMG_2426.jpg
IMG_2427.jpg
IMG_2428.jpg
IMG_2429.jpg
IMG_2430.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 14 ต.ค. 2018, 20:51

ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9
แนบไฟล์
IMG_2431.jpg
IMG_2432.jpg
IMG_2433.jpg
IMG_2434.jpg
IMG_2435.jpg
IMG_2436.jpg
IMG_2437.jpg
IMG_2438.jpg
IMG_2439.jpg
IMG_2440.jpg
IMG_2441.jpg
IMG_2442.jpg
IMG_2443.jpg
IMG_2444.jpg
IMG_2445.jpg
IMG_2446.jpg
IMG_2447.jpg
IMG_2448.jpg
IMG_2449.jpg
IMG_2451.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 14 ต.ค. 2018, 20:51

ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9
แนบไฟล์
IMG_2431.jpg
IMG_2432.jpg
IMG_2433.jpg
IMG_2434.jpg
IMG_2435.jpg
IMG_2436.jpg
IMG_2437.jpg
IMG_2438.jpg
IMG_2439.jpg
IMG_2440.jpg
IMG_2441.jpg
IMG_2442.jpg
IMG_2443.jpg
IMG_2444.jpg
IMG_2445.jpg
IMG_2446.jpg
IMG_2447.jpg
IMG_2448.jpg
IMG_2449.jpg
IMG_2451.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 14 ต.ค. 2018, 20:57

ปั่นรำลึกพ่อหลวง ร.9
แนบไฟล์
IMG_2452.jpg
IMG_2453.jpg
IMG_2454.jpg
IMG_2455.jpg
IMG_2456.jpg
IMG_2457.jpg
IMG_2458.jpg
IMG_2459.jpg
IMG_2460.jpg
IMG_2461.jpg
IMG_2462.jpg
IMG_2463.jpg
IMG_2464.jpg
IMG_2465.jpg
IMG_2466.jpg
IMG_2467.jpg
IMG_2468.jpg
IMG_2469.jpg
IMG_2470.jpg
IMG_2471.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน