สรุปทริป ปั่นเพื่อน้องบางโตนด 14 กรกฎาคม 2562

เชิญรายงานประสบการณ์แข่ง/รูป/ผลการแข่งขัน

สรุปทริป ปั่นเพื่อน้องบางโตนด 14 กรกฎาคม 2562

โพสต์ โดย trytrle » 14 ก.ค. 2019, 16:17

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อน้องบางโตนด เพื่อนำรายได้ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของเยาวชน หมู่บ้านบางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
DSCF6234.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเพื่อน้องบางโตนด 14 กรกฎาคม 2562

โพสต์ โดย trytrle » 14 ก.ค. 2019, 16:22

ปั่นเพื่อน้องบางโตนด
แนบไฟล์
IMG_9716.jpg
IMG_9717.jpg
IMG_9718.jpg
IMG_9719.jpg
IMG_9720.jpg
IMG_9721.jpg
IMG_9723.jpg
IMG_9724.jpg
IMG_9725.jpg
IMG_9726.jpg
IMG_9727.jpg
IMG_9728.jpg
IMG_9729.jpg
IMG_9730.jpg
IMG_9731.jpg
IMG_9732.jpg
IMG_9733.jpg
IMG_9734.jpg
IMG_9735.jpg
IMG_9736.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเพื่อน้องบางโตนด 14 กรกฎาคม 2562

โพสต์ โดย trytrle » 14 ก.ค. 2019, 16:25

ปั่นเพื่อน้องบางโตนด
แนบไฟล์
IMG_9737.jpg
IMG_9738.jpg
IMG_9739.jpg
IMG_9740.jpg
IMG_9741.jpg
IMG_9742.jpg
IMG_9743.jpg
IMG_9744.jpg
IMG_9745.jpg
IMG_9746.jpg
IMG_9747.jpg
IMG_9748.jpg
IMG_9749.jpg
IMG_9750.jpg
IMG_9751.jpg
IMG_9752.jpg
IMG_9753.jpg
IMG_9754.jpg
IMG_9755.jpg
IMG_9756.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเพื่อน้องบางโตนด 14 กรกฎาคม 2562

โพสต์ โดย trytrle » 14 ก.ค. 2019, 16:27

ปั่นเพื่อน้องบางโตนด
แนบไฟล์
DSCF6154.jpg
DSCF6155.jpg
DSCF6156.jpg
DSCF6157.jpg
DSCF6158.jpg
DSCF6159.jpg
DSCF6160.jpg
DSCF6161.jpg
DSCF6162.jpg
DSCF6163.jpg
DSCF6164.jpg
DSCF6165.jpg
DSCF6166.jpg
DSCF6167.jpg
DSCF6168.jpg
DSCF6169.jpg
DSCF6170.jpg
DSCF6171.jpg
DSCF6172.jpg
DSCF6173.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเพื่อน้องบางโตนด 14 กรกฎาคม 2562

โพสต์ โดย trytrle » 14 ก.ค. 2019, 16:29

ปั่นเพื่อน้องบางโตนด
แนบไฟล์
DSCF6174.jpg
DSCF6175.jpg
DSCF6176.jpg
DSCF6177.jpg
DSCF6178.jpg
DSCF6179.jpg
DSCF6180.jpg
DSCF6181.jpg
DSCF6182.jpg
DSCF6183.jpg
DSCF6184.jpg
DSCF6185.jpg
DSCF6186.jpg
DSCF6187.jpg
DSCF6188.jpg
DSCF6189.jpg
DSCF6190.jpg
DSCF6191.jpg
DSCF6192.jpg
DSCF6193.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเพื่อน้องบางโตนด 14 กรกฎาคม 2562

โพสต์ โดย trytrle » 15 ก.ค. 2019, 13:45

ปั่นเพื่อน้องบางโตนด
แนบไฟล์
DSCF6194.jpg
DSCF6195.jpg
DSCF6196.jpg
DSCF6197.jpg
DSCF6198.jpg
DSCF6199.jpg
DSCF6200.jpg
DSCF6201.jpg
DSCF6202.jpg
DSCF6203.jpg
DSCF6204.jpg
DSCF6205.jpg
DSCF6206.jpg
DSCF6207.jpg
DSCF6208.jpg
DSCF6209.jpg
DSCF6210.jpg
DSCF6211.jpg
DSCF6212.jpg
DSCF6213.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเพื่อน้องบางโตนด 14 กรกฎาคม 2562

โพสต์ โดย trytrle » 15 ก.ค. 2019, 13:53

ปั่นเพื่อน้องบางโตนด
แนบไฟล์
DSCF6214.jpg
DSCF6215.jpg
DSCF6216.jpg
DSCF6217.jpg
DSCF6218.jpg
DSCF6219.jpg
DSCF6220.jpg
DSCF6221.jpg
DSCF6222.jpg
DSCF6223.jpg
DSCF6224.jpg
DSCF6225.jpg
DSCF6226.jpg
DSCF6227.jpg
DSCF6228.jpg
DSCF6229.jpg
DSCF6230.jpg
DSCF6231.jpg
DSCF6232.jpg
DSCF6233.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเพื่อน้องบางโตนด 14 กรกฎาคม 2562

โพสต์ โดย trytrle » 15 ก.ค. 2019, 13:56

ปั่นเพื่อน้องบางโตนด
แนบไฟล์
DSCF6234.jpg
DSCF6235.jpg
DSCF6236.jpg
DSCF6237.jpg
DSCF6238.jpg
DSCF6239.jpg
DSCF6240.jpg
DSCF6241.jpg
DSCF6242.jpg
DSCF6243.jpg
DSCF6244.jpg
DSCF6245.jpg
DSCF6246.jpg
DSCF6247.jpg
DSCF6248.jpg
DSCF6249.jpg
DSCF6250.jpg
DSCF6251.jpg
DSCF6252.jpg
DSCF6253.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเพื่อน้องบางโตนด 14 กรกฎาคม 2562

โพสต์ โดย trytrle » 15 ก.ค. 2019, 14:02

ปั่นเพื่อน้องบางโตนด
แนบไฟล์
DSCF6254.jpg
DSCF6255.jpg
DSCF6256.jpg
DSCF6257.jpg
DSCF6258.jpg
DSCF6259.jpg
DSCF6260.jpg
DSCF6261.jpg
DSCF6262.jpg
DSCF6263.jpg
DSCF6264.jpg
DSCF6265.jpg
DSCF6266.jpg
DSCF6267.jpg
DSCF6268.jpg
DSCF6269.jpg
DSCF6270.jpg
DSCF6271.jpg
DSCF6272.jpg
DSCF6273.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเพื่อน้องบางโตนด 14 กรกฎาคม 2562

โพสต์ โดย trytrle » 15 ก.ค. 2019, 14:04

ปั่นเพื่อน้องบางโตนด
แนบไฟล์
DSCF6274.jpg
DSCF6275.jpg
DSCF6276.jpg
DSCF6277.jpg
DSCF6278.jpg
DSCF6279.jpg
DSCF6280.jpg
DSCF6281.jpg
DSCF6282.jpg
DSCF6283.jpg
DSCF6284.jpg
DSCF6285.jpg
DSCF6286.jpg
DSCF6287.jpg
DSCF6288.jpg
DSCF6289.jpg
DSCF6290.jpg
DSCF6291.jpg
DSCF6292.jpg
DSCF6293.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเพื่อน้องบางโตนด 14 กรกฎาคม 2562

โพสต์ โดย trytrle » 15 ก.ค. 2019, 14:16

ปั่นเพื่อน้องบางโตนด
แนบไฟล์
DSCF6294.jpg
DSCF6295.jpg
IMG_9757.jpg
IMG_9758.jpg
IMG_9759.jpg
IMG_9760.jpg
IMG_9761.jpg
IMG_9762.jpg
IMG_9763.jpg
IMG_9764.jpg
IMG_9765.jpg
IMG_9766.jpg
IMG_9767.jpg
IMG_9768.jpg
IMG_9769.jpg
IMG_9770.jpg
IMG_9771.jpg
IMG_9772.jpg
IMG_9773.jpg
IMG_9774.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเพื่อน้องบางโตนด 14 กรกฎาคม 2562

โพสต์ โดย trytrle » 15 ก.ค. 2019, 14:22

ปั่นเพื่อน้องบางโตนด
แนบไฟล์
IMG_9775.jpg
IMG_9776.jpg
IMG_9777.jpg
IMG_9778.jpg
IMG_9779.jpg
IMG_9780.jpg
IMG_9781.jpg
IMG_9782.jpg
IMG_9783.jpg
IMG_9784.jpg
IMG_9785.jpg
IMG_9786.jpg
IMG_9787.jpg
IMG_9788.jpg
IMG_9789.jpg
IMG_9790.jpg
IMG_9791.jpg
IMG_9792.jpg
IMG_9793.jpg
IMG_9794.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเพื่อน้องบางโตนด 14 กรกฎาคม 2562

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 15 ก.ค. 2019, 15:32

ขอขอบคุณพี่น้องนักปั่นทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อน้องบ้านบางโตนด อ.โพธาราม จ.ร าชบุรั

Re: สรุปทริป ปั่นเพื่อน้องบางโตนด 14 กรกฎาคม 2562

โพสต์ โดย trytrle » 15 ก.ค. 2019, 20:19

ปั่นเพื่อน้องบางโตนด
แนบไฟล์
IMG_9837.jpg
IMG_9838.jpg
IMG_9839.jpg
IMG_9840.jpg
IMG_9841.jpg
IMG_9842.jpg
IMG_9843.jpg
IMG_9844.jpg
IMG_9845.jpg
IMG_9846.jpg
IMG_9847.jpg
IMG_9849.jpg
IMG_9850.jpg
IMG_9851.jpg
IMG_9852.jpg
IMG_9853.jpg
IMG_9854.jpg
IMG_9856.jpg
IMG_9857.jpg
IMG_9858.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเพื่อน้องบางโตนด 14 กรกฎาคม 2562

โพสต์ โดย trytrle » 15 ก.ค. 2019, 20:27

ปั่นเพื่อน้องบางโตนด
แนบไฟล์
IMG_9859.jpg
IMG_9860.jpg
IMG_9861.jpg
IMG_9862.jpg
IMG_9863.jpg
IMG_9864.jpg
IMG_9865.jpg
IMG_9866.jpg
IMG_9867.jpg
IMG_9868.jpg
IMG_9869.jpg
IMG_9870.jpg
IMG_9871.jpg
IMG_9872.jpg
IMG_9873.jpg
IMG_9874.jpg
IMG_9875.jpg
IMG_9876.jpg
IMG_9877.jpg
IMG_9878.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน