สรุปทริป ปั่นปลูกป่าเขาล้าน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

เชิญรายงานประสบการณ์แข่ง/รูป/ผลการแข่งขัน

สรุปทริป ปั่นปลูกป่าเขาล้าน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 26 ก.ค. 2019, 22:09

วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2562 สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมปั่นปลูกป่าเขาล้าน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
DSCF0354.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นปลูกป่าเขาล้าน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 26 ก.ค. 2019, 22:17

ปั่นปลูกป่าเขาล้าน
แนบไฟล์
DSCF0284.jpg
DSCF0285.jpg
DSCF0286.jpg
DSCF0287.jpg
DSCF0288.jpg
DSCF0289.jpg
DSCF0290.jpg
DSCF0291.jpg
DSCF0292.jpg
DSCF0293.jpg
DSCF0294.jpg
DSCF0295.jpg
DSCF0296.jpg
DSCF0301.jpg
DSCF0302.jpg
DSCF0303.jpg
DSCF0304.jpg
DSCF0305.jpg
DSCF0306.jpg
DSCF0307.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นปลูกป่าเขาล้าน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 26 ก.ค. 2019, 22:22

ปั่นปลูกป่าเขาล้าน
แนบไฟล์
DSCF0308.jpg
DSCF0310.jpg
DSCF0311.jpg
DSCF0313.jpg
DSCF0314.jpg
DSCF0315.jpg
DSCF0316.jpg
DSCF0317.jpg
DSCF0318.jpg
DSCF0319.jpg
DSCF0320.jpg
DSCF0328.jpg
DSCF0329.jpg
DSCF0330.jpg
DSCF0331.jpg
DSCF0332.jpg
DSCF0333.jpg
DSCF0334.jpg
DSCF0335.jpg
DSCF0336.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นปลูกป่าเขาล้าน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 26 ก.ค. 2019, 22:25

ปั่นปลูกป่าเขาล้าน
แนบไฟล์
DSCF0337.jpg
DSCF0338.jpg
DSCF0339.jpg
DSCF0340.jpg
DSCF0341.jpg
DSCF0342.jpg
DSCF0343.jpg
DSCF0344.jpg
DSCF0345.jpg
DSCF0346.jpg
DSCF0347.jpg
DSCF0348.jpg
DSCF0349.jpg
DSCF0350.jpg
DSCF0351.jpg
DSCF0352.jpg
DSCF0353.jpg
DSCF0354.jpg
DSCF0355.jpg
DSCF0356.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นปลูกป่าเขาล้าน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 26 ก.ค. 2019, 22:28

ปั่นปลูกป่าเขาล้าน
แนบไฟล์
DSCF0357.jpg
DSCF0358.jpg
DSCF0359.jpg
DSCF0367.jpg
DSCF0370.jpg
DSCF0371.jpg
DSCF0372.jpg
DSCF0373.jpg
DSCF0374.jpg
DSCF0378.jpg
DSCF0379.jpg
DSCF0380.jpg
DSCF0381.jpg
DSCF0382.jpg
DSCF0383.jpg
DSCF0385.jpg
DSCF0386.jpg
DSCF0387.jpg
DSCF0388.jpg
DSCF0389.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นปลูกป่าเขาล้าน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 26 ก.ค. 2019, 23:42

ปั่นปลูกป่าเขาล้าน
แนบไฟล์
DSCF0323.jpg
DSCF0324.jpg
IMG_0306.jpg
IMG_0307.jpg
IMG_0308.jpg
IMG_0309.jpg
IMG_0310.jpg
IMG_0311.jpg
IMG_0313.jpg
IMG_0314.jpg
IMG_0315.jpg
IMG_0316.jpg
IMG_0317.jpg
IMG_0318.jpg
IMG_0320.jpg
IMG_0321.jpg
IMG_0322.jpg
IMG_0323.jpg
IMG_0324.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นปลูกป่าเขาล้าน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 26 ก.ค. 2019, 23:45

ปั่นปลูกป่าเขาล้าน
แนบไฟล์
IMG_0325.jpg
IMG_0326.jpg
IMG_0327.jpg
IMG_0328.jpg
IMG_0329.jpg
IMG_0330.jpg
IMG_0331.jpg
IMG_0332.jpg
IMG_0333.jpg
IMG_0334.jpg
IMG_0335.jpg
IMG_0336.jpg
IMG_0337.jpg
IMG_0338.jpg
IMG_0339.jpg
IMG_0340.jpg
IMG_0341.jpg
IMG_0342.jpg
IMG_0343.jpg
IMG_0344.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นปลูกป่าเขาล้าน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 26 ก.ค. 2019, 23:48

ปั่นปลูกป่าเขาล้าน
แนบไฟล์
IMG_0345.jpg
IMG_0346.jpg
IMG_0347.jpg
IMG_0348.jpg
IMG_0349.jpg
IMG_0350.jpg
IMG_0351.jpg
IMG_0352.jpg
IMG_0353.jpg
IMG_0354.jpg
IMG_0355.jpg
IMG_0356.jpg
IMG_0358.jpg
IMG_0359.jpg
IMG_0360.jpg
IMG_0361.jpg
IMG_0362.jpg
IMG_0363.jpg
IMG_0364.jpg
IMG_0365.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นปลูกป่าเขาล้าน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 27 ก.ค. 2019, 14:54

ศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ปั่นปลูกป่า เขาล้านหมู่ 9 ตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขอพระบารมีในหลวงโปรดคุ้มครองพี่น้องนักปั่นจักรยานทุกท่านให้มีความสุขความเจริญสมหวังสมปรารถนา มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทำความดีด้วยหัวใจปลูกป่าคืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่า ขอขอบคุณนักปั่นทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้

Re: สรุปทริป ปั่นปลูกป่าเขาล้าน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 27 ก.ค. 2019, 20:37

ปั่นปลูกป่าเขาล้าน
แนบไฟล์
IMG_0386.jpg
IMG_0387.jpg
IMG_0388.jpg
IMG_0389.jpg
IMG_0390.jpg
IMG_0391.jpg
IMG_0392.jpg
IMG_0393.jpg
IMG_0394.jpg
IMG_0395.jpg
IMG_0396.jpg
IMG_0397.jpg
IMG_0398.jpg
IMG_0399.jpg
IMG_0400.jpg
IMG_0401.jpg
IMG_0402.jpg
IMG_0403.jpg
IMG_0404.jpg
IMG_0405.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นปลูกป่าเขาล้าน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 27 ก.ค. 2019, 20:45

ปั่นปลูกป่าเขาล้าน
แนบไฟล์
IMG_0406.jpg
IMG_0407.jpg
IMG_0408.jpg
IMG_0409.jpg
IMG_0410.jpg
IMG_0411.jpg
IMG_0412.jpg
IMG_0413.jpg
IMG_0414.jpg
IMG_0415.jpg
IMG_0417.jpg
IMG_0418.jpg
IMG_0419.jpg
IMG_0420.jpg
IMG_0421.jpg
IMG_0422.jpg
IMG_0423.jpg
IMG_0424.jpg
IMG_0425.jpg
IMG_0426.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นปลูกป่าเขาล้าน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 27 ก.ค. 2019, 20:48

ปั่นปลูกป่าเขาล้าน
แนบไฟล์
IMG_0427.jpg
IMG_0428.jpg
IMG_0429.jpg
IMG_0430.jpg
IMG_0431.jpg
IMG_0432.jpg
IMG_0433.jpg
IMG_0435.jpg
IMG_0436.jpg
IMG_0437.jpg
IMG_0438.jpg
IMG_0439.jpg
IMG_0440.jpg
IMG_0441.jpg
IMG_0442.jpg
IMG_0443.jpg
IMG_0444.jpg
IMG_0445.jpg
IMG_0446.jpg
IMG_0447.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นปลูกป่าเขาล้าน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 27 ก.ค. 2019, 20:50

ปั่นปลูกป่าเขาล้าน
แนบไฟล์
IMG_0448.jpg
IMG_0449.jpg
IMG_0450.jpg
IMG_0451.jpg
IMG_0452.jpg
IMG_0453.jpg
IMG_0454.jpg
IMG_0455.jpg
IMG_0456.jpg
IMG_0457.jpg
IMG_0458.jpg
IMG_0459.jpg
IMG_0460.jpg
IMG_0461.jpg
IMG_0462.jpg
IMG_0463.jpg
IMG_0464.jpg
IMG_0465.jpg
IMG_0466.jpg
IMG_0467.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นปลูกป่าเขาล้าน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 27 ก.ค. 2019, 21:11

นปลูกป่าเขาล้าน
แนบไฟล์
IMG_0468.jpg
IMG_0469.jpg
IMG_0470.jpg
IMG_0471.jpg
IMG_0472.jpg
IMG_0473.jpg
IMG_0474.jpg
IMG_0475.jpg
IMG_0476.jpg
IMG_0477.jpg
IMG_0478.jpg
IMG_0479.jpg
IMG_0480.jpg
IMG_0481.jpg
IMG_0482.jpg
IMG_0483.jpg
IMG_0484.jpg
IMG_0485.jpg
IMG_0486.jpg
IMG_0487.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นปลูกป่าเขาล้าน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 27 ก.ค. 2019, 21:16

นปลูกป่าเขาล้าน
แนบไฟล์
IMG_0488.jpg
IMG_0489.jpg
IMG_0490.jpg
IMG_0491.jpg
IMG_0492.jpg
IMG_0493.jpg
IMG_0494.jpg
IMG_0495.jpg
IMG_0496.jpg
IMG_0497.jpg
IMG_0498.jpg
IMG_0499.jpg
IMG_0500.jpg
IMG_0501.jpg
IMG_0502.jpg
IMG_0503.jpg
IMG_0504.jpg
IMG_0505.jpg
IMG_0506.jpg
IMG_0507.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 7 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน