ทริปตรวจสุขภาพสมาชิก ฤ : ช่องเย็น...ไปพิชิต... ดอยอินทนนท์

บอร์ดสำหรับ นักปั่นทัวร์ริ่ง นักปั่นระยะทางไกล พูดคุยเรื่องอุปกรณ์ เทคนิตการปั่น ที่พัก หรือการกินอยู่

Re: ทริปตรวจสุขภาพสมาชิก ฤ : ช่องเย็น...ไปพิชิต... ดอยอินทนนท์

โพสต์ โดย Chawish » 31 ส.ค. 2016, 11:30

Day 10 : วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559...ต่อ...

160123KiewMaePan124r.jpg
160123KiewMaePan125r.jpg
160123KiewMaePan126r.jpg
160123KiewMaePan127r.jpg
160123KiewMaePan128r.jpg
160123KiewMaePan129r.jpg
160123KiewMaePan130r.jpg
จริงชาวิชว่าจะถ่ายสาวสวยขาขาวด้านซ้ายมือพี่ปูสักนิดนะ
160123KiewMaePan131r.jpg
160123KiewMaePan132r.jpg
160123KiewMaePan133r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ทริปตรวจสุขภาพสมาชิก ฤ : ช่องเย็น...ไปพิชิต... ดอยอินทนนท์

โพสต์ โดย Chawish » 31 ส.ค. 2016, 11:33

Day 10 : วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559...ต่อ...

160123KiewMaePan134r.jpg
รังสียูวีแรงมากๆๆ
160123KiewMaePan135r.jpg
160123KiewMaePan136r.jpg
160123KiewMaePan137r.jpg
160123KiewMaePan138r.jpg
160123KiewMaePan139r.jpg
160123KiewMaePan140r.jpg


นานๆจะมีรูปกับเขาสักใบ
160123KiewMaePan141r.jpg
160123KiewMaePan142r.jpg
160123KiewMaePan143r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ทริปตรวจสุขภาพสมาชิก ฤ : ช่องเย็น...ไปพิชิต... ดอยอินทนนท์

โพสต์ โดย Chawish » 31 ส.ค. 2016, 11:35

Day 10 : วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559...ต่อ...

160123KiewMaePan144r.jpg
160123KiewMaePan145r.jpg
160123KiewMaePan146r.jpg
160123KiewMaePan147r.jpg
160123KiewMaePan148r.jpg
160123KiewMaePan149r.jpg
160123KiewMaePan150r.jpg
160123KiewMaePan151r.jpg
160123KiewMaePan152r.jpg
160123KiewMaePan153r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ทริปตรวจสุขภาพสมาชิก ฤ : ช่องเย็น...ไปพิชิต... ดอยอินทนนท์

โพสต์ โดย Chawish » 31 ส.ค. 2016, 11:39

Day 10 : วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559...ต่อ...

ใครเป็นใครดูกันเองนะครับ...
160123KiewMaePan154r.jpg
160123KiewMaePan155r.jpg
160123KiewMaePan156r.jpg
160123KiewMaePan157r.jpg
160123KiewMaePan158r.jpg
160123KiewMaePan159r.jpg
160123KiewMaePan160r.jpg
160123KiewMaePan161r.jpg
160123KiewMaePan162r.jpg
160123KiewMaePan163r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ทริปตรวจสุขภาพสมาชิก ฤ : ช่องเย็น...ไปพิชิต... ดอยอินทนนท์

โพสต์ โดย Chawish » 31 ส.ค. 2016, 11:41

Day 10 : วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559...ต่อ...

หยุดชื่นชมวิวบนระเบียงไม้กันนานพอสมควรก็เดินกันต่อ...
160123KiewMaePan164r.jpg
160123KiewMaePan165r.jpg
160123KiewMaePan166r.jpg
160123KiewMaePan167r.jpg
160123KiewMaePan168r.jpg
160123KiewMaePan169r.jpg
160123KiewMaePan170r.jpg
160123KiewMaePan171r.jpg
160123KiewMaePan172r.jpg
160123KiewMaePan173r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ทริปตรวจสุขภาพสมาชิก ฤ : ช่องเย็น...ไปพิชิต... ดอยอินทนนท์

โพสต์ โดย Chawish » 31 ส.ค. 2016, 11:44

Day 10 : วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559...ต่อ...

160123KiewMaePan174r.jpg
160123KiewMaePan175r.jpg
160123KiewMaePan176r.jpg
160123KiewMaePan177r.jpg
160123KiewMaePan178r.jpg
160123KiewMaePan179r.jpg
160123KiewMaePan180r.jpg
160123KiewMaePan181r.jpg
160123KiewMaePan182r.jpg
160123KiewMaePan183r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ทริปตรวจสุขภาพสมาชิก ฤ : ช่องเย็น...ไปพิชิต... ดอยอินทนนท์

โพสต์ โดย Chawish » 31 ส.ค. 2016, 11:46

Day 10 : วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559...ต่อ...

ถ่ายวิวบ้าง ถ่ายเพื่อนบ้าง สลับกันไป...
160123KiewMaePan184r.jpg
160123KiewMaePan185r.jpg
160123KiewMaePan186r.jpg
160123KiewMaePan187r.jpg
สาวหมวกแดงคนนี้ไม่รู้มากับใคร?
160123KiewMaePan188r.jpg
160123KiewMaePan189r.jpg
160123KiewMaePan190r.jpg
160123KiewMaePan191r.jpg
160123KiewMaePan192r.jpg
160123KiewMaePan193r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ทริปตรวจสุขภาพสมาชิก ฤ : ช่องเย็น...ไปพิชิต... ดอยอินทนนท์

โพสต์ โดย Chawish » 31 ส.ค. 2016, 11:50

Day 10 : วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559...ต่อ...

160123KiewMaePan194r.jpg
160123KiewMaePan195r.jpg
160123KiewMaePan196r.jpg
160123KiewMaePan197r.jpg
160123KiewMaePan198r.jpg
160123KiewMaePan199r.jpg
160123KiewMaePan200r.jpg
160123KiewMaePan201r.jpg
160123KiewMaePan202r.jpg
160123KiewMaePan204r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ทริปตรวจสุขภาพสมาชิก ฤ : ช่องเย็น...ไปพิชิต... ดอยอินทนนท์

โพสต์ โดย Chawish » 31 ส.ค. 2016, 11:53

Day 10 : วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559...ต่อ...

160123KiewMaePan205r.jpg
160123KiewMaePan206r.jpg
160123KiewMaePan207r.jpg
160123KiewMaePan208r.jpg
160123KiewMaePan209r.jpg
160123KiewMaePan210r.jpg
160123KiewMaePan211r.jpg
160123KiewMaePan213r.jpg
160123KiewMaePan214r.jpg
160123KiewMaePan215r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ทริปตรวจสุขภาพสมาชิก ฤ : ช่องเย็น...ไปพิชิต... ดอยอินทนนท์

โพสต์ โดย Chawish » 31 ส.ค. 2016, 11:56

Day 10 : วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559...ต่อ...

160123KiewMaePan216r.jpg
160123KiewMaePan217r.jpg
160123KiewMaePan218r.jpg
160123KiewMaePan219r.jpg
160123KiewMaePan220r.jpg
160123KiewMaePan221r.jpg
160123KiewMaePan222r.jpg
160123KiewMaePan223r.jpg
160123KiewMaePan224r.jpg
160123KiewMaePan225r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ทริปตรวจสุขภาพสมาชิก ฤ : ช่องเย็น...ไปพิชิต... ดอยอินทนนท์

โพสต์ โดย Chawish » 31 ส.ค. 2016, 11:58

Day 10 : วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559...ต่อ...

ดอกกุหลาบพันปี
160123KiewMaePan227r.jpg
160123KiewMaePan228r.jpg
160123KiewMaePan229r.jpg
160123KiewMaePan230r.jpg
160123KiewMaePan231r.jpg
160123KiewMaePan232r.jpg
160123KiewMaePan233r.jpg
160123KiewMaePan234r.jpg
160123KiewMaePan235r.jpg
160123KiewMaePan236r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ทริปตรวจสุขภาพสมาชิก ฤ : ช่องเย็น...ไปพิชิต... ดอยอินทนนท์

โพสต์ โดย Chawish » 31 ส.ค. 2016, 12:06

Day 10 : วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559...ต่อ...

160123KiewMaePan237r.jpg
160123KiewMaePan238r.jpg
160123KiewMaePan239r.jpg
160123KiewMaePan240r.jpg
160123KiewMaePan241r.jpg
160123KiewMaePan242r.jpg
160123KiewMaePan243r.jpg
160123KiewMaePan244r.jpg
160123KiewMaePan245r.jpg
160123KiewMaePan246r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ทริปตรวจสุขภาพสมาชิก ฤ : ช่องเย็น...ไปพิชิต... ดอยอินทนนท์

โพสต์ โดย Chawish » 31 ส.ค. 2016, 12:11

Day 10 : วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559...ต่อ...

160123KiewMaePan247r.jpg
160123KiewMaePan248r.jpg
160123KiewMaePan250r.jpg
160123KiewMaePan251r.jpg
160123KiewMaePan253r.jpg
160123KiewMaePan255r.jpg
160123KiewMaePan256r.jpg
160123KiewMaePan257r.jpg
160123KiewMaePan258r.jpg
160123KiewMaePan260r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ทริปตรวจสุขภาพสมาชิก ฤ : ช่องเย็น...ไปพิชิต... ดอยอินทนนท์

โพสต์ โดย Chawish » 31 ส.ค. 2016, 12:16

Day 10 : วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559...ต่อ...

160123KiewMaePan261r.jpg
160123KiewMaePan262r.jpg


เห็นพี่ปูกับน้องโบ้ทไม่เดินกันมาสักทีไม่รู้ว่ายืนดูอะไรกันตั้งนาน ชาวิชเลยเดินย้อนกลับมาดูบ้าง
160123KiewMaePan263r.jpg
160123KiewMaePan264r.jpg


เดินมาระยะประชัดชิด เลนโต 70-200มม.ต่อกล้องตัวคูณ ส่องไม่ได้ ต้องรีบเปลี่ยนเลนเป็น 18-55มม.
160123KiewMaePan265r.jpg
160123KiewMaePan266r.jpg
160123KiewMaePan267r.jpg
160123KiewMaePan268r.jpg
160123KiewMaePan269r.jpg
160123KiewMaePan270r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ทริปตรวจสุขภาพสมาชิก ฤ : ช่องเย็น...ไปพิชิต... ดอยอินทนนท์

โพสต์ โดย Chawish » 31 ส.ค. 2016, 12:18

Day 10 : วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559...ต่อ...

ท่าจะอร่อยชิมกันทุกคนเลย...
160123KiewMaePan271r.jpg
160123KiewMaePan272r.jpg
160123KiewMaePan273r.jpg
160123KiewMaePan274r.jpg
160123KiewMaePan275r.jpg
160123KiewMaePan276r.jpg
160123KiewMaePan277r.jpg
160123KiewMaePan278r.jpg
160123KiewMaePan279r.jpg
160123KiewMaePan280r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 6 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน