พิธีมอบรางวัล การประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ EEC”

ห้องนี้เทียบได้กับ "ห้องนั่งเล่น" ในกระดานเดิมนะครับ

พิธีมอบรางวัล การประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ EEC”

โพสต์ โดย Nongnamchok » 08 ธ.ค. 2017, 17:07

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มุ่งหวังให้เยาวชนในพื้นที่และทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เป็นผู้ถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงได้จัดประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ EEC” โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่ส่งคลิปวิดีโอ และผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป เรียนรู้เทคนิคการถ่ายคลิปวิดีโอ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ พร้อมลงพื้นที่ถ่ายภาพจริงจากสถานที่ต่างๆ เช่น ท่าเรือ จุกเสม็ด และสนามบินอู่ตะเภา เป็นต้น จนกระทั่งได้ผลงานที่ผ่านการสร้างสรรค์จากนิสิตนักศึกษาเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ EEC

ล่าสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงถึงความสามารถของเยาวชน ที่ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ EEC ดังนั้น

รายชื่อผู้ชนะการประกวด
ประเภทสถาบันการศึกษาหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
รางวัลชนะเลิศ ทีมคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี มูลค่าเงินรางวัล 50,000 บาท
นายศักดิ์ศิริ ศรีมงคล
นางสาวนัชชา ดีดับเข็ญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Independent เงินรางวัล 30,000 บาท
นางสาวชนากานต์ สิงห์สมุทร
นางสาวพิมพ์ลภัส วิงวอน

ประเภทสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อื่น
รางวัลชนะเลิศ ทีม DP Production เงินรางวัล 50,000 บาท
นายอภิวัฒน์ หอมชื่น
นายอิติวิช เพ็ชรพรรณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม MB เงินรางวัล 30,000 บาท
นายสุริยา กล่ำดิษฐ์
นายดนัย นาคแจ่มใส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม TWINS เงินรางวัล 20,000 บาท
นางสาววรางคณา นิ่มอนุสสรณ์กุล
นางสาวศศิวรรณ สุทธิประภา

รางวัลชมเชย ทีมขั้นบันได เงินรางวัล 5,000 บาท
นางสาวธัญพิชชา เดชกล้า
นางสาวปฐมวรรณ ฉิมแป้น
นางสาวภัคจิราณัฏฐ์ บังสันเทียะ
แนบไฟล์
s_MG_0268.JPG
ชนะเลิศ ประเภทสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อื่น.JPG
ชนะเลิศ ประเภทสถาบันการศึกษาหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง.JPG
s_MG_0148.JPG

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 3 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน