EEC Kids Camp เรียนรอบบ้าน รู้รอบโลกกับ EEC

ห้องนี้เทียบได้กับ "ห้องนั่งเล่น" ในกระดานเดิมนะครับ

EEC Kids Camp เรียนรอบบ้าน รู้รอบโลกกับ EEC

โพสต์ โดย Nongnamchok » 19 ธ.ค. 2017, 19:21

เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหาร พร้อมคณะทำงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economics Corridor (EEC) ได้เปิดค่าย EEC Kids Camp – เรียนรอบบ้าน รู้รอบโลกกับ EEC เพื่อต้อนรับเด็กๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดข้อเขียนด้วยลายมือตนเอง และ/หรือวาดภาพ ภายใต้แนวคิด “EEC ในความคิดของฉัน” จำนวน 60 คน ร่วมกิจกรรมค่ายเปิดสมอง พัฒนาอัจฉริยภาพ กับประสบการณ์นอกห้องเรียนในพื้นที่ EEC
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ EEC มุ่งหวังให้เด็กๆในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ได้เรียนรู้ความหลากหลายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาทักษะของตนเองและทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง มีภาวะความเป็นผู้นำที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าสู่การต่อยอดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ จากตนเองสู่สถานศึกษาและสังคม ที่สำคัญ คือ กระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงโอกาสในอนาคตที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ EEC ทั้งด้านยุทธศาสตร์การลงทุนที่รองรับความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และตอบสนองทุกรูปแบบของการใช้ชีวิต ทั้งคนรุ่นปัจจุบันและเด็กที่กำลังเติบโตขึ้น อันเป็นการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยต่อยอดให้เด็กร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ EEC ที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคม และพัฒนาประเทศชาติต่อไป

---------------------------------------------------------------------------------

ติดตามความเคลื่อนไหว กิจกรรมดีๆ ได้ที่ www.eeco.or.th
แนบไฟล์
IMG-20171130-WA0003.jpg
IMG-20171130-WA0000.jpg
IMG-20171130-WA0002.jpg
IMG-20171130-WA0004.jpg
IMG-20171130-WA0006.jpg

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 3 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน