คำพูดที่ชวน ให้มีสติยั้งคิด

ห้องนี้เทียบได้กับ "ห้องนั่งเล่น" ในกระดานเดิมนะครับ

Re: คำพูดที่ชวน ให้มีสติยั้งคิด

โพสต์ โดย nungning » 18 ต.ค. 2011, 16:00

:lol:
แนบไฟล์
7PHHxU1.gif
ต่อให้มี "กระจก" สักร้อยบาน
มันก็ส่องให้เห็น "สันดาน" ของคนไม่ได้..


viewtopic.php?f=55&t=970472

Re: คำพูดที่ชวน ให้มีสติยั้งคิด

โพสต์ โดย ple_ka » 18 ต.ค. 2011, 22:43

หลายคำถามเกี่ยวกับความทุกข์ มักจบลงด้วยว่า "เราควรทำยังไงดี"
คำตอบที่จริงที่สุด ก็คือ "ทำใจ"

แม้ว่าบางคนยังทำไม่ได้ ........."แต่ไม่มีใครที่ไม่ต้องทำ"


.........................................................รูปภาพ
"...จงยอมรับ ในสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้
แต่จงเปลี่ยนแปลง...ในสิ่งที่คุณยอมรับไม่ได้..!!!..."

Re: คำพูดที่ชวน ให้มีสติยั้งคิด

โพสต์ โดย ple_ka » 19 ต.ค. 2011, 11:12


สหสฺสมปิ เจ วาจา อนตฺถปทสญฺหิตา
เอกํ อตฺถปทํ เสยฺโย ยํ สุตฺวา อุปสมฺมติ.

คำพูดที่มีประโยชน์แม้เพียงคำเดียว
แต่ฟังแล้วสงบได้ ดีกว่าคำพูดไร้ประโยชน์ตั้งพันคำ (ขุ.ธ.ข้อ ๑๘)


...เราดีไม่ดีตัวเราเองรู้ได้ ใครว่าเราไม่ดี ก็ดูให้ . . . ดี . . . ดีที่เขาเตือนเรา ให้เราได้ประโยชน์ได้สติ
สามารถปรับปรุงตัวปรับใจให้ดีขึ้นสะอาดขึ้น ต้องขอบคุณเขา
แต่ถ้าเขาเจตนาไม่ดีก็ปล่อยเขาไปเราจะไปเก็บมาคิด มาทำลายใจทำไม....

เจตนาเขาย่อมทำร้ายเขาเอง เมตตาให้เขาซะ แผ่เมตตาอโหสิกรรมกันไป
เขากำลังหลง เจตนามันเป็นตัวทำลายตัวทำเอง เจตนามันส่งเสริมตัวมันเอง
ถ้าเราไม่จบที่เรา นำความคิดไม่ดีที่เขาว่า เขาพูด เขากระทำ เขาทำร้ายทำลายเรามาเก็บไว้.....
ต่อให้อยู่ที่ไหนก็คิดก็นึก ที่ลับที่แจ้งก็คิด มันจะติดตามคอยตามเหมือนเงาตามตัว
มีแสงสว่างก็ย่อมมีเงามืดเป็นธรรมดา มันตามไปทุกที่ มันตามมาที่ . . . จิ ต ใ จ . . . เรานี่เอง

หนียังไงก็หนีไม่ได้หรอกไอ้ความพยาบาท อาฆาตมาดร้ายต่อกันและกันเนี่ย
ถึงต้องให้รู้จักการ ดูที่ตัวเรา . . . เ ริ่ ม ที่ เ ร า . . .
เพราะเราจะได้มีรากแก้วที่มั่นคง พายุลมแรงเท่าไรเราก็แค่ไหวตามแรงลม แต่เรายังมีจุดยืนอยู่ที่เดิม

. . . เ ร า ต้ อ ง จ บ ส ง บ ที่ ใ จ เ ร า ก่ อ น . . .


...............................................................รูปภาพ
"...จงยอมรับ ในสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้
แต่จงเปลี่ยนแปลง...ในสิ่งที่คุณยอมรับไม่ได้..!!!..."

Re: คำพูดที่ชวน ให้มีสติยั้งคิด

โพสต์ โดย nungning » 19 ต.ค. 2011, 11:22

:D
แนบไฟล์
20090211043851_MindMeditation.jpg
ต่อให้มี "กระจก" สักร้อยบาน
มันก็ส่องให้เห็น "สันดาน" ของคนไม่ได้..


viewtopic.php?f=55&t=970472

Re: คำพูดที่ชวน ให้มีสติยั้งคิด

โพสต์ โดย ple_ka » 19 ต.ค. 2011, 11:24

.................................................................................รูปภาพ
"...จงยอมรับ ในสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้
แต่จงเปลี่ยนแปลง...ในสิ่งที่คุณยอมรับไม่ได้..!!!..."

Re: คำพูดที่ชวน ให้มีสติยั้งคิด

โพสต์ โดย ple_ka » 19 ต.ค. 2011, 23:26

รูปภาพ

. . . เ ร า ว่ า ง ห รื อ ยั ง ?
. . . เ ร า เ อ า . . เ ร า มี . .เ ร า เ ป็ น อ ยู่ ไ ห ม ?
.....................ทุกข์............เกิดจาก.......ความอยาก
การ........ที่......อยาก.......นั้นเป็น...........ทุกข์
......................หยุด.............................หรือยัง ?
......................ลด.............................หรือยัง ?
......................ละ.............................หรือยัง ?
......................เลิก.............................หรือยัง ?
....ใจเรา............พอ.............................หรือยัง ?

กามตัณหา
(อยากในกาม ความยึดมั่น ถือมั่น ด้วยอวิชชา ชอบอาหารเอร็ดอร่อย
ชอบเสียงไพเราะ แม้ยังไม่เกี่ยวกับเพศ ก็ยังเรียกว่า กาม).......เราก็อยาก

ภวตัณหา
(อยากเป็นนั้น อยากเป็นนี่ อยากดูดี อยากหล่ออยากสวย ด้วยอวิชชา)......เราก็อยาก

วิภวตัณหา
(อยากไม่เป็นอย่างนั้น อยากไม่เป็นอย่างนี้ กระทั่ง อยากไม่เป็น เสียเลย ไม่เป็นอยู่เลย)

ถ้าเราไม่ได้อะไร อย่างที่อยากไม่ถูกอกถูกใจ มันก็เดือดร้อน
แล้วมันก็เป็นทุกข์ เกิดทุกข์ ทุกอย่างถ้าอยู่อย่าง อยาก มันเป็นเหตุต้นแห่งทุกข์
รู้เหตุแห่งทุกข์แล้วใยยังต้องอยู่ ต้องมี ต้องเป็นทุกข์กันอยู่ ?
ให้พิจารณาเถิด มันเป็นไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา
มันไม่เที่ยงแท้ มันเป็นทุกข์ มันไม่มีตัวตนอะไรเลย....

เพราะเราไปยึดมั่น ถือมั่นไว้นี่เอง เราถึงต้องเจอทุกข์กันอยู่ร่ำไป.
"...จงยอมรับ ในสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้
แต่จงเปลี่ยนแปลง...ในสิ่งที่คุณยอมรับไม่ได้..!!!..."

Re: คำพูดที่ชวน ให้มีสติยั้งคิด

โพสต์ โดย nungning » 20 ต.ค. 2011, 12:46

:D
แนบไฟล์
043.jpg
ต่อให้มี "กระจก" สักร้อยบาน
มันก็ส่องให้เห็น "สันดาน" ของคนไม่ได้..


viewtopic.php?f=55&t=970472

Re: คำพูดที่ชวน ให้มีสติยั้งคิด

โพสต์ โดย nungning » 20 ต.ค. 2011, 12:47

:D
แนบไฟล์
014.jpg
ต่อให้มี "กระจก" สักร้อยบาน
มันก็ส่องให้เห็น "สันดาน" ของคนไม่ได้..


viewtopic.php?f=55&t=970472

Re: คำพูดที่ชวน ให้มีสติยั้งคิด

โพสต์ โดย ple_ka » 21 ต.ค. 2011, 00:41

รูปภาพ

จุดเริ่มต้นเรามีกันทุกคน
จุดหมายปลายทางแห่งชีวิตเราก็มีกันทุกคน คือความพ้นทุกข์
อยู่ที่ใครจะเลือกเดินทางด้วยวิธีใดในระหว่างเดินทาง
ใครเดินทางสายกลางทางที่ควรจะเดิน ย่อมมีโอกาสพบจุดหมายปลายทาง คือความพ้นทุกข์ได้เช่นกัน
มันพูดกันง่ายแต่กระทำกันได้ยาก ต้องถามใจตน ย้ำกับตัวเองอยู่เสมอๆ ว่า

" เ ร า ตั้ ง ใ จ เ ร า ต้ อ ง ทำ ไ ด้ "...


........................................................................................................รูปภาพ
"...จงยอมรับ ในสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้
แต่จงเปลี่ยนแปลง...ในสิ่งที่คุณยอมรับไม่ได้..!!!..."

ภาพประจำตัวสมาชิก
rak monthon2
โทร โทรโทร ไม่ติดอย่าโทร

Re: คำพูดที่ชวน ให้มีสติยั้งคิด

โพสต์ โดย rak monthon2 » 27 ต.ค. 2011, 08:28

:mrgreen:
แนบไฟล์
512-20071103092727_jpg_thumb.jpg
ความพอดีอยู่ตรงไหน : หากเรารู้จักคำว่าพอ มันก็จะเป็นสิ่งที่ดี
************************************************************
มีคนกล่าวไว้ว่า หากท่าน วิ่งได้ไม่เร็วเท่ากับกระต่าย ก็ขอให้ท่าน จงขยันเดินให้ได้อย่างเต่า

ภาพประจำตัวสมาชิก
rak monthon2
โทร โทรโทร ไม่ติดอย่าโทร

Re: คำพูดที่ชวน ให้มีสติยั้งคิด

โพสต์ โดย rak monthon2 » 27 ต.ค. 2011, 08:34

:mrgreen:
แนบไฟล์
untitled5.jpg
ความพอดีอยู่ตรงไหน : หากเรารู้จักคำว่าพอ มันก็จะเป็นสิ่งที่ดี
************************************************************
มีคนกล่าวไว้ว่า หากท่าน วิ่งได้ไม่เร็วเท่ากับกระต่าย ก็ขอให้ท่าน จงขยันเดินให้ได้อย่างเต่า

ภาพประจำตัวสมาชิก
rak monthon2
โทร โทรโทร ไม่ติดอย่าโทร

Re: คำพูดที่ชวน ให้มีสติยั้งคิด

โพสต์ โดย rak monthon2 » 27 ต.ค. 2011, 08:35

:mrgreen:
แนบไฟล์
untitled3.jpg
ความพอดีอยู่ตรงไหน : หากเรารู้จักคำว่าพอ มันก็จะเป็นสิ่งที่ดี
************************************************************
มีคนกล่าวไว้ว่า หากท่าน วิ่งได้ไม่เร็วเท่ากับกระต่าย ก็ขอให้ท่าน จงขยันเดินให้ได้อย่างเต่า

Re: คำพูดที่ชวน ให้มีสติยั้งคิด

โพสต์ โดย nungning » 27 ต.ค. 2011, 10:26

:D
แนบไฟล์
026.jpg
ต่อให้มี "กระจก" สักร้อยบาน
มันก็ส่องให้เห็น "สันดาน" ของคนไม่ได้..


viewtopic.php?f=55&t=970472

Re: คำพูดที่ชวน ให้มีสติยั้งคิด

โพสต์ โดย ple_ka » 05 พ.ย. 2011, 08:32

:D ..........สวัสดีค่ะ คุณรักษ์ ...เป็นยังไงบ้างคะ ไม่ได้คุยกันหลายวันแล้ว ส่งข่าวบ้างน้าาาาาาา......... :mrgreen:
"...จงยอมรับ ในสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้
แต่จงเปลี่ยนแปลง...ในสิ่งที่คุณยอมรับไม่ได้..!!!..."

Re: คำพูดที่ชวน ให้มีสติยั้งคิด

โพสต์ โดย nonnee » 05 พ.ย. 2011, 10:03

นั่นสินะค่ะคุณรักษ์เป็นไงบ้าง พี่วีก้อด้วย พระท่านคุ้มครองคนดีดีอยู่แหละเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคร้า ;)
✿。◕‿◕ 。 >> Beauty All Day


ใช้ชีวิต อย่างมีสติ กตัญญู •:*´¨`*:•☆❤❤☆•:*´¨`*:•
และเป็นผู้ให้ จริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบใคร
ทำอะไร เราก็จะประสบความสำเร็จ 。◕‿◕ 。✿>> ^^**ผิวสวยหน้าใส By NOnnee ^^


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน