EEC เปิดค่าย EEC Family Camp

ห้องนี้เทียบได้กับ "ห้องนั่งเล่น" ในกระดานเดิมนะครับ

EEC เปิดค่าย EEC Family Camp

โพสต์ โดย Nongnamchok » 19 ต.ค. 2017, 14:52

EEC เปิดค่าย EEC Family Camp
ส่งเสริมสายใยรักในครอบครัวพร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ เพื่อให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร พร้อมคณะทำงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economics Corridor (EEC) เปิดค่าย EEC Family Camp ดึง 20 ครอบครัวจากทั่วประเทศ ร่วมเดินทางทัศนศึกษาเข้าค่ายในพื้นที่ EEC เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ส่งเสริมสายใยรักความผูกพันภายในครอบครัว พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เพื่อให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0

ดร.เพ็ชร ชินบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กล่าวว่า EEC Family Camp มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง อบอุ่น และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน การมีพื้นฐานครอบครัวที่เข้มแข็งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างถาวรมั่นคง

ดร.เพ็ชร กล่าวต่อว่า โครงการมุ่งหวังให้ครอบครัวมีโอกาสใช้เวลาในการทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในแง่มุมที่อาจจะยังไม่เคยสัมผัส พร้อมกับโอกาสในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อเติมเต็มความทรงจำและทำให้เวลาที่มีร่วมกันเป็นช่วงเวลาพิเศษที่จะก่อให้เกิดความรักความผูกพันอันแน่นแฟ้น รวมทั้งเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ของเด็กสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอันเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งอนาคตของประเทศไทย และเป็นการเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้ทันกับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

โครงการ EEC Family Camp จัดขึ้นในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 โดยเลือกจากครอบครัวที่มีลูกวัย 4-9 ปี จากทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12 จำนวน 20 ครอบครัว เดินทางทัศนศึกษาเข้าค่ายในพื้นที่ EEC คือจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยเลือกสถานที่ที่เป็นจุดเด่นของพื้นที่ EEC ที่มีความน่าสนใจ และเหมาะสำหรับกระบวนการเรียนรู้ของครอบครัว รวมทั้งเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นกระชับความสัมพันธ์ ความสามัคคี และทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ครอบครัวควบคู่ไปด้วย จุดเด่นของกิจกรรมในครั้งนี้ คือ เป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันทั้งครอบครัว เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ EEC, ส่งเสริมความสามัคคี การทำงานเป็นทีม, มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์, เน้นทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา, ส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู้

ลักษณะของกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
• กิจกรรมละลายพฤติกรรม : กิจกรรมกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน เน้นกิจกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม เพื่อเสริมสร้าง EQ และกระบวนการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมของเด็ก
• เรียนรู้ร่วมกัน : เดินเยี่ยมชมสถานที่ พร้อมให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เน้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ พูดคุยซักถาม พร้อมให้เด็กมีส่วนร่วมด้วย
• สรุปกิจกรรม : ทุกครอบครัวสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ความประทับใจ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ EEC จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ รวมถึงประโยชน์ และสิ่งที่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมเป้าหมายของ EEC ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และรากฐานทางเศรษฐกิจที่ทันสมัย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว ซึ่งถือเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคม การมีพื้นฐานครอบครัวที่เข้มแข็งจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างถาวรมั่นคง


ติดตามความเคลื่อนไหว กิจกรรมดีๆ ได้ที่ www.eeco.or.th
แนบไฟล์
EEC.jpg

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน